Rektorn har ordet

Jag är glad och mycket stolt över att få vara rektor på Tycho Braheskolan. Vi är en gymnasieskola med både tradition och framåtdriv, och med fullt fokus på lärande inom naturvetenskap och teknik. Vårt uppdrag är att på olika sätt förbereda våra elever på en alltmer föränderlig och oförutsägbar värld. Vår ambition är att leverera undervisning av hög kvalitet, och bidra till sammanhang där du kan utvecklas och växa som människa.

Vi som arbetar på skolan har tillsammans en omfattande kunskap och erfarenhet, bred såväl som djup kompetens och en mycket stor vilja och ambition att stötta våra elever. För oss är det viktigt att vi har en gemensam värdegrund. Vårt arbete vilar självklart på vetenskaplig grund och bygger på en stark vilja hos oss att utvecklas och hela tiden bli bättre. Det innebär att vi hela tiden fortsätter att lära oss för att du ska lära mer och bättre. Tillsammans skapar vi ett lärande som håller hela vägen!

Vår vision handlar om att alltid ta fram det bästa lärandet för dig som elev, i alla sammanhang. Som rektor har jag höga förväntningar på min personal och inte minst på lärarna. De i sin tur har höga förväntningar på vad du som elev ska kunna åstadkomma. Höga förväntningar i kombination med rätt stöd ger dig maximalt lärande tror vi.

Hur omsätter vi det? Våra lärare vet vad du som elev behöver kunna efter gymnasiet, i dina vidare studier.  De finns hela tiden där för dig som källa till kunskap, inspiration och stöd och de ser till att du får ut så mycket som möjligt av din tid här hos oss. Viktiga förutsättningar för att du ska lyckas, eller hur? För dig innebär det tre studieår med hårt arbete, men också tre år som kommer att vara mycket stimulerande, roliga och lärorika. Vi har det du behöver för att du ska nå dit du vill!

Välkommen till Tycho Braheskolan!

Anette Lilja

Bakgrund: magisterexamen i engelsk litteratur, gymnasielärarexamen i svenska och engelska, samt rektorsexamen.

Favoritämne när jag gick i skolan: alla språk, mest engelska, men också samhällskunskap och historia.