Vill du bli en stjärna inom naturvetenskap?

Gillar du att göra experiment i kemi och fysik? Tycker du om matematik och biologi? Då passar naturvetenskapsprogrammet dig.

På naturvetenskapsprogrammet får du ägna dig åt de naturvetenskapliga ämnena och hitta svar på många spännande frågor om hur vår värld fungerar. Här får du utveckla din förmåga att tänka kritiskt, hitta logiska förklaringar och arbeta med naturvetenskapliga metoder. Matematiken genomsyrar flera av programmets ämnen.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet om du vill studera vidare.

Det bästa med naturprogrammet på Tycho Braheskolan

  • Vi erbjuder en trygg och trivsam arbetsmiljö.
  • Vi har en härlig mix av elever med ett stort fokus på studier.
  • Du har en inspirerande arbetsmiljö med nya stora labblokaler i biologi och kemi.
  • Vi laborerar i små grupper varannan vecka i naturvetenskapliga ämnen.
  • Vi har kunniga och engagerade lärare som ger dig en god grund inför ditt inriktningsval.
  • Vi har inarbetade samarbeten med våra närmaste universitet och med Helsingborgs lasarett.

Har du frågor?

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare helena.larsson2@helsingborg.se om du undrar något om våra program.

Naturvetenskapliga programmet

Inriktning

Naturvetenskap, naturvetenskap och samhälle

Sökkod: NA-TB-K,
NAMUSVE-TB-K 
(särskild variant musik)

Vad kan programmet leda till?

Exempel på yrken och utbildningar du kan gå vidare med efter att ha gått ut naturvetenskapliga programmet är: apotekare, biolog, biomedicinsk analytiker, civilingenjör, dietist, djursjukvårdare, fysiker, högskoleingenjör, kemist, kiropraktor, kriminaltekniker, polis, läkare, optiker, fysioterapeut, sjuksköterska, tandläkare, veterinär och mycket, mycket mer.

Våra inriktningar

Vi erbjuder naturvetenskapsprogrammets två inriktningar där du antingen kan fördjupa dig inom naturvetenskapen eller bredda dig med samhällsvetenskapliga ämnen.

Inriktning naturvetenskap

Här lägger vi tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi. Det ger dig en mycket god grund att stå på om du ska fortsätta studera naturvetenskap och teknik. Du utvecklar din förmåga att planera och genomföra experiment och att analysera och redovisa resultat av dessa. Du får många möjligheter att utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga inom naturvetenskap och matematik genom laborationer, undersökningar och exkursioner.

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Här lägger vi ett samhällsvetenskapligt perspektiv på naturvetenskapen. Vi undersöker hur naturvetenskapen påverkar samhället och tittar bland annat på den viktiga frågan om en hållbar samhällsutveckling. Du får en fördjupad förståelse för hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och påverkar vårt samhälle. Du får många möjligheter att diskutera aktuella samhällsfrågor både när det gäller den lokala politiken såväl som den internationella.

Profiler som du kan läsa oavsett inriktning

Medicinprofil

Tänker du dig en framtid inom det medicinska området? Hos oss på Tycho Braheskolan kan du söka en medicinprofil på det naturvetenskapliga programmet. Den är till för dig som vill bli till exempel läkare, tandläkare, veterinär eller arbeta med tekniska tillämpningar inom det medicinska området. Du får en inblick i vad dessa yrken innebär och i samarbete med Helsingborgs lasarett får du ta del av föreläsningar, göra studiebesök samt möta flera olika och spännande yrkesrepresentanter som arbetar på lasarettet. Denna profil kommer att ge dig en bra start på en fortsatt utbildning inom det medicinska området.

Medicinprofilen kan läsas i kombination med båda inriktningarna på programmet. Antalet platser är begränsat och eventuellt urval görs baserat på betyg. från årskurs 1 i gymnasiet, inför årskurs 2.

Särskild variant med musikinriktning

För dig som vill läsa naturvetenskapsprogrammet, men också har ett stort musikintresse erbjuder vi en särskild variant av programmet med inriktning mot musik. Det innebär att du som programfördjupning, med start redan i årskurs 1, får läsa tre musikkurser – ensemble, estetisk kommunikation och musikproduktion. Denna variant söker du redan från årskurs 9. Söker du i första eller andra hand kallas du till behörighetstest.

Poängplan

Naturvetenskap

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Engelska 6 100 0 100 0
Historia 1 B 100 0 100 (NANAS) 100 (NANAT)
Idrott och hälsa 1 100 0 100 0
Matematik 1 C 100 100 0 0
Matematik 2 C 100 50 50 0
Matematik 3 C 100 0 100 0
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 B 100 100 0 0
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 0 100 0
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 0 0 100
Programgemensamma ämnen 450 poäng
Biologi 1 100 50 50 0
Fysik 1 150 50 100 0
Kemi 1 100 100 0 0
Moderna språk 100 100 0 0
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Engelska 6 100 0 100 0
Historia 1 B 100 0 100 (NANAS) 100 (NANAT)
Idrott och hälsa 1 100 0 100 0
Matematik 1 C 100 100 0 0
Matematik 2 C 100 50 50 0
Matematik 3 C 100 0 100 0
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 B 100 100 0 0
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 0 100 0
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 0 0 100
Programgemensamma ämnen 450 poäng
Biologi 1 100 50 50 0
Fysik 1 150 50 100 0
Kemi 1 100 100 0 0
Moderna språk 100 100 0 0
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100

Inriktning Naturvetenskap

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inriktning Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle med särskild variant musik