Teknikprogrammet

Är du en idéspruta och entreprenör som gillar matematik och tekniska lösningar? 

Brinner du för hållbar utveckling och är nyfiken på framtidens teknik? Är du beredd att tillämpa matematik i många skilda sammanhang? Då passar Teknikprogrammet dig.

Samspelet mellan människa, natur och teknik är kärnan i utbildningen. Hos oss får du lära dig hållbar teknisk utveckling, för i framtiden måste tekniska lösningar vara bra för hela jorden, inte bara för människan. Genom att se den tekniska utvecklingen i ett historiskt perspektiv får du redskap att skapa framtidens teknik.

På Teknikprogrammet jobbar vi med teknikutveckling från idé till färdig produkt, kreativt skapande och kreativ återvinning. Vi labbar mycket, bygger tekniska modeller och åker på studieresor och exkursioner.

Flera kompetenser

Arbetsmarknaden skriker efter duktiga ingenjörer både i Sverige och utomlands. Men för att bli framgångsrik behövs ofta flera kompetenser. Du behöver ha språket med dig för att kunna förklara och sälja in dina tekniska idéer. Därför är samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen viktiga inslag i utbildningen. Det ger dig verktyg att kunna argumentera för dina tekniska lösningar. När ditt tekniska kunnande kombineras med entreprenörsanda och kreativ företagsamhet får du omgivningen med dig. Humanistiska och demokratiska värderingar hjälper dig att använda tekniken på ett ansvarsfullt sätt.

I samarbete med Lunds Universitet/Campus Helsingborg har vi tagit fram en gymnasiekurs i hållbar utveckling som leds av forskare från Campus Helsingborg, tillsammans med våra egna lärare. Vi har också möjligheten att, genom Forskningsnätet Skåne, delta i forskningsdagar med föredrag och seminarier på skolor och studiebesök på forskningsinstitutioner och företag. Det ger dig chansen att känna på intressant och spännande spetskompetens inom forskningens värld.

Ett spännande arbetsliv

Teknikprogrammet ger dig en bred behörighet om du vill studera vidare på högskola och universitet, och det ger dig många ingångar till ett spännande arbetsliv. Du kan till exempel arbeta som ingenjör, arkitekt, med design eller IT.

Redan i årskurs 9 anger du den inriktning du tror att du vill läsa. Du kan välja mellan samhällsbyggande och miljö (arkitektur), teknikvetenskap (ingenjör), design och produktutveckling samt informations- och medieteknik (data). Under första året träffar du alla inriktningslärare för kursen teknik 1 och får känna på vad inriktningarna handlar om. Det faktiska inriktningsvalet gör du inför åk 2, när du vet mer om inriktningarna och vad du är intresserad av.

Inriktning samhällsbyggande och miljö

Design och konstruktion, arkitektur – hus och arkitektur – rum, hållbart samhällsbyggande, miljö- och energikunskap och CAD är några av de spännande kurserna du får läsa på den här inriktningen. Dina kunskaper, idéer och förslag får du användning för direkt, när vi jobbar praktiskt med skapande och modellbyggande. Perspektivet är både historiskt, nutida, nationellt och internationellt.

Teknikvetenskap

Vill du bli ingenjör, men vet inte inom vilket område? Då är detta inriktningen för dig. Här får du känna på och lära känna skillnaden mellan byggteknik, datateknik, teknisk fysik, maskinteknik och kemiteknik. En utmärkt förberedelse för vidare studier på teknisk högskola.

Design- och produktutveckling

Här behövs det teknisk uppfinningsrikedom och entreprenörsanda. Nya produkter efterfrågas alltid och inriktningen ligger rätt i tiden. Inriktningen fokuserar på processen från idé till färdig produkt, när en ny produkt skapas. Här får du läsa konstruktion, datorstyrd ritteknik, modellteknik, designmetodik och företagande. En riktig uppfinnarinriktning!

Informations- och medieteknik

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i datorkommunikation, digitalt skapande och webbutveckling, samt kännedom om programvaror för Windows och Linux, både för operativsystem och för nätverk. Inom programmering lär du dig grunderna för applikationsprogram med möjlighet till utveckling av dataspel.

Certifierad Teknikcollegeutbildning

Teknikprogrammet är certifierat inom Teknikcollege. Det innebär att vår utbildning har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kvalitetskriterier som teknik- och industriföretag har tagit fram. Med Teknikcollege vill vi utveckla ett långsiktigt samarbete med det lokala och regionala näringslivet – både för att öka tillgängligheten på efterfrågad kompetens och för att säkerställa en modern och kvalitativ utbildning för våra elever. Vi är certifierade tillsammans med Filbornaskolans Industritekniska program som Teknikcollege Helsingborg.

Läs mer om Teknikcollege här.

Poängplaner

Teknikprogrammet (PDF 558 KB)