Teknikprogrammet

Gillar du tekniska lösningar och matematik? Är du nyfiken på framtidens teknik och är beredd att tillämpa matematik i många skilda sammanhang? Då passar Teknikprogrammet dig.

På Teknikprogrammet jobbar vi med teknikutveckling från idé till färdig produkt, kreativt skapande och kreativ återvinning. Vi laborerar mycket och varvar teori med praktik, genom att till exempel bygga tekniska modeller för att du som elev ska få en god förståelse av den tekniska helheten. Datorn är ett naturligt verktyg som du kommer att använda genom hela utbildningen i alla ämnen. Samspelet mellan människa, samhälle och teknik är kärnan i utbildningen.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst teknik och matematik men även inom andra områden. Teknikprogrammet ger dig en bred behörighet om du vill studera vidare.

Varför läsa Teknik på Tycho Braheskolan?

  • Vi erbjuder en trygg och trivsam arbetsmiljö.
  • Vi har en härlig mix av elever med stort fokus på studier.
  • Du möter en inspirerande arbetsmiljö med nya stora labblokaler i datorämnen, kemi och design.
  • Vi har fyra inriktningar på programmet!
  • Under första året träffar du alla inriktningslärare i kursen Teknik 1, där du får känna på vad inriktningarna innebär innan du gör ditt inriktningsval till årskurs 2.
  • Vi har ett nära samarbete med näringslivet. Genom studiebesök, projektarbeten och föreläsningar får du en god inblick i vad arbetsmarknaden erbjuder.

Vi erbjuder dig att läsa fysik 2 och matte 4 på alla inriktningarna – du kan alltså säkra din behörighet till civilingenjörsutbildningar oavsett inriktning. Du kan också maxa din meritpoäng på alla inriktningarna genom de kursval du gör på din utbildning.

Spännande arbetsliv

Arbetsmarknaden skriker efter duktiga ingenjörer både i Sverige och utomlands. För att bli framgångsrik behövs ofta flera kompetenser. Du behöver ha språket med dig för att kunna förklara och argumentera för dina tekniska idéer. Därför är samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen viktiga inslag i utbildningen, dessa hjälper dig att använda tekniken på ett ansvarsfullt sätt.

Våra inriktningar

Du kan välja mellan Samhällsbyggande och miljö (arkitektur), Teknikvetenskap (civilingenjör), Design och produktutveckling, samt Informations- och medieteknik (IT). Under första året träffar du alla inriktningslärare i kursen Teknik 1, där du får känna på vad inriktningarna innebär och fördjupar sig inom, innan du gör ditt inriktningsval till årskurs 2.

Design och produktutveckling

Den här inriktningen fokuserar på att utveckla din tekniska uppfinningsrikedom kring nya och befintliga produkter. Nya produkter efterfrågas alltid och här får du möjlighet att förverkliga dina egna idéer både digitalt genom CAD och fysiskt med prototyper genom 3D-utskrifter. Inriktningen fokuserar på processen från idé till färdig produkt, när en produkt utvecklas och skapas. Här får du läsa konstruktion, datorstyrd ritteknik (CAD), modellteknik, designmetodik och produktionsteknik. Det här är en riktig uppfinnarinriktning!

Informations- och medieteknik

Inriktningen fokuserar på att du ska bli en duktig programmerare som får goda kunskaper inom datorkommunikation och gränssnittsdesign. Du lär dig utveckla mjukvara från grunden genom att skriva programkod där problemlösning är i fokus, för att sedan arbeta med mer avancerade algoritmer, både befintliga och egna. Du får möjlighet att utveckla program i olika programspråk och miljöer, mot olika målenheter och operativsystem. Under utbildningen kommer du även att fördjupa dig inom prestandakrävande 2D- och 3D-tekniker, som används bland annat i spel- och webbutveckling.

Samhällsbyggande och miljö

Inriktningen har fokus på arkitektur, och förbereder dig väl inför kommande utbildningar inom arkitekturområdet. Inom ramarna för den här inriktningen lägger vi fokus på hållbar samhällsutveckling där dina kunskaper och idéer omvandlas till ritningsförslag, digitala visualiseringar och modeller. Perspektivet är både historiskt och nutida, nationellt och internationellt, men vi blickar alltid mot framtiden. Vi arbetar mycket med digital teknik inom alla kurser.
Arkitektur – hus, arkitektur – rum, byggnadsverk, hållbart samhällsbyggande, design, konstruktion och CAD är några av de spännande kurserna du får läsa på den här inriktningen.

Teknikvetenskap

Vill du bli civilingenjör, men vet inte inom vilket område? Då är detta inriktningen för dig. Du kommer att få fördjupa dig inom matematik, fysik och konstruktion. Hos oss kommer du att bli väl förberedd inför vidare studier på högskola och universitet. Dessutom kommer du att få en inblick i programmeringens värld, som är en viktig grund i abstrakt tänkande och problemlösning. Inriktningen ger dig även fördjupade kunskaper mot teknikvetenskap och mekatronik.

Certifierad Teknikcollegeutbildning

Teknikprogrammet är certifierat inom Teknikcollege. Det innebär att vår utbildning har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kvalitetskriterier som teknik- och industriföretag har tagit fram. Med Teknikcollege vill vi utveckla ett långsiktigt samarbete med det lokala och regionala näringslivet – både för att öka tillgängligheten på efterfrågad kompetens och för att säkerställa en modern och kvalitativ utbildning för våra elever. Vi är certifierade tillsammans med Filbornaskolans Industritekniska program som Teknikcollege Helsingborg.

Poängplaner