Kontakt

Reception och elevkansli (för allmänna frågor om skolan)
Telefon: 042-10 57 38
Skicka e-post

Du kan anmäla frånvaro/sjukanmälan antingen genom att ringa 0515-777604 eller logga in på skola24.