Att vara elev

När du går hos oss på Tycho Braheskolan får du mer än undervisning. Vi vill att du ska lyckas. Därför finns vi här och ger dig hjälp och stöd om du behöver det. Du kan även påverka din skolgång genom att engagera dig i vår elevkår.

Elevhälsa

Hos oss på Tycho Braheskolan finns ett elevhälsoteam som finns här för att hjälpa dig att må bra och lyckas i din utbildning. Kanske behöver du få några tips om studieteknik för att lyckas med dina studier? Kanske behöver du någon att prata med? Vi hjälper dig oavsett om det handlar om ditt fysiska eller psykiska välmående eller studiehjälp.

Vi har specialpedagogisk kompetens för dig som är i behov av särskilt stöd, och det kan också innebära personlig handledning. På vår skola finns en speciallärare med inriktning matematik och NO.

Här kan du få hjälp med att

  • skapa en struktur och planering av dina skoluppgifter
  • använda lärverktyg som finns i din dator (stavningsprogram, uppläsningsprogram, DAISY m.m.)
  • hitta en lugn plats att arbeta på
  • låna inlästa läromedel och böcker
  • få göra dina prov i lugn och ro
  • diskutera studieteknik och läsförståelse.

En del av Helsingborgs stads skolor

Tycho Braheskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skollläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan arbetar främst med hälsofrämjande och förebyggande och stödjer dig i din utveckling mot utbildningens mål.

Vi samarbetar med Lunds universitet

Tycho Braheskolan har ett samarbete med Lunds universitet som ytterligare förbereder dig för kommande universitetsstudier. Det heter Supplemental Instruction (SI), eller samverkansinlärning som är den svenska benämningen.

Metoden har under en längre tid använts på högskolor och universitet, men tillämpas nu även på gymnasie- och grundskolor. Det går ut på att du tillsammans med äldre studenter löser problem och diskuterar frågeställningar från lektionerna tillsammans i mindre grupper, vanligtvis om 8–15 elever. Läraren är inte närvarande under dessa pass utan de leds av studenter från universitetet eller högskolan och som fått en utbildning i metoden. I grupperna skapas en öppen atmosfär där du utifrån dina problemställningar tillsammans arbetar med att förstå på djupet, problemlösa, kommunicera, resonera, förklara och hjälpa varandra, för att öka förståelsen i ämnet. SI-handledningen är mycket uppskattad av våra elever.

Elevkåren

Elevkåren på Tycho Braheskolan har Sveriges största elevkårsrum – 155 kvadratmeter – med pingisbord, biljard och tv-spel. Nästan alla skolans elever är medlemmar i kåren och det pågår massor av roliga aktiviteter och projekt du kan engagera dig i.

Vägledning

Funderar du på vad du vill jobba med längre fram? Ska du plugga vidare eller börja jobba direkt? Vad finns det för möjligheter och vad passar dig bäst? Här finns vår studie-och yrkesvägledare Helena till din hjälp.

Helena tittar på just din situation och visar dig vilka alternativ du har. Det kan handla om att hjälpa dig att hitta information för fortsatta studier, eller hitta lösningar vid studiesvårigheter, programbyten, kursbyten och liknande.