Sally Hübenbecker på Naturvetenskapsprogrammet

Sally Hübenbecker är 18 år och började läsa Naturvetenskapsprogrammet på Tycho Braheskolan 2017. Inför 2:an valde hon inriktningen naturvetenskap. "Finns inte en dag jag går till Tycho Brahe med en känsla av att jag gjort ett dåligt val."

Viktigt med utmaningar

Sallys val av program på gymnasiet föll lätt åt det naturvetenskapliga hållet.

– Ibland är det svårt att förklara varför man har ett stort intresse för något, just för att det finns så mycket man skulle vilja säga. Men jag har alltid känt att jag velat utvecklas mycket, kunskap är trots allt något av det som ingen kan ta ifrån dig, berättar Sally.

Både fysiska och mentala utmaningar är något som alltid har lockat Sally.

– Att våga utmana mig själv kan vara min chans att inte gå miste om något jag alltid velat göra. Alltså har många av utmaningarna varit anledningen till mina framgångar. Jag visste också att detta program skulle ge mig just det: en möjlighet att utvecklas, bli utmanad och samtidigt öppna många dörrar efter gymnasiet inför andra studier, förklarar hon.

Studierna har gett Sally en tydligare förklaring på omvärlden och hon berättar vidare om hur hon ser på framtiden.

– Jag ser framtiden som en gåva, som man kan få forma och skapa själv. Därför vill jag verkligen ta vara på det och göra mig själv nöjd. Sedan långt tillbaka har jag haft drömmar om att bli veterinär. Jag visste att naturvetenskap på gymnasiet inte var den enda vägen till yrket men eftersom ämnen som biologi, kemi och matte alltid har gjort mig nyfiken kändes denna linjen som det bästa för mig, resonerar Sally. Men i dagens läge känner hon att hon vill bli polis.

God aura och engagerade lärare på Tycho Braheskolan

Tycho Braheskolan gav ett gott intryck på Sally, hon berättar att hon tidigt gillade både lärarna och skolbyggnaden.

– I 9:an fick vi med skolan åka till bland annat Tycho Brahe. Jag fick ett mycket gott intryck av skolan, den gav en god aura. Jag fick intrycket av att lärarna skulle vara mycket engagerade i mitt arbete och skolgång. Jag tyckte också att skolans planlösning var lagom och inte alltför rörig. Det kändes mycket som ordning och reda och skolans omgivning gör mycket för dina studier.

En teoretisk utbildning med praktiska komplement

Sally beskriver utbildningen som intensiv och att man lär sig förstå omvärlden på en ny nivå.

– Vi arbetar mycket teoretiskt med praktiska komplement. Det är en mycket intensiv utbildning som ger dig en förståelse kring omvärlden på en ny nivå, men som samtidig låter dig ha en kul tid under gymnasiet. Hela klassen har gemensamma kurser, såsom de första kurserna i Matematik, Fysik och Kemi. Sedan läser alla Biologi, engelska, Idrott och Hälsa, Samhällskunskap, Svenska och Moderna språk. Vi som valt inriktning naturvetenskap läser mer av kemi, fysik och matematik. Vårt lärande varierar, till mestadels håller våra lärare i lektionerna och har genomgångar som innehåller experiment som visar det teoretiska i praktiken, berättar Sally.

Hon beskriver att eleverna ibland även jobbar på egen hand, och fortsätter med att förklara hur lokalerna ser ut.

– Skolan har flera olika typer av lokaler som ger oss möjligheten att anpassa undervisningen efter ämnet. Det finns fysiksalar och salar att laborera i inom kemi och biologi. Vi har också tillgång åt den utrustning som behövs.

Hjälpsamma och kunniga lärare

Sally upplever att lärarna på skolan är kunniga och hjälper eleverna nå sina egna mål.

– Lärarna har överraskat mig positivt, de är hjälpsamma, visar att du som elev alltid är i centrum och är kunniga inom sina ämnen. Man får den hjälp man behöver, oavsett om det gäller att bli godkänd eller att gå från höga prestationer till ännu högre. Man blir sedd som en egen individ med sina egna mål. Hjälp kan du få genom riktat stöd, på lektionstid eller på andra sätt som du och din lärare kan komma fram till, utifrån vad som passar dig bäst, berättar Sally.

En klass som skapar gemenskap

Sally upplever att skolan erbjuder en individuell resa, där du får utvecklas utifrån dina egna mål och framtida planer. Vidare berättar hon om gemenskapen i klassen:

– Klassen skapar under tiden en gemenskap, linjen gör att man behöver varandra och det är inget jag upplevt som svårt. Man hjälps åt och är inte rädd för att fråga om hjälp till varken lärare eller klasskamrater.

”Inga drömmar är för stora”

Sally har under sin utbildningar upptäckt nya yrken och med sin utbildning har hon många möjligheter inför framtiden.

– Till en början var min dröm att bli veterinär, vilket troligtvis kommer vara med som en dröm någonstans inom mig hela livet. Men jag har upptäckt nya möjligheter, lärt känna mig själv ännu mer under gymnasiet och funnit mig till polisyrket, hundförare tillkallar mig mycket. Jag har med min utbildning de flesta studiemöjligheter efter gymnasiet, och inga drömmar är för stora, berättar hon. Vidare förklarar hon hur hon ser på framtiden efter gymnasiet.

– Jag är mer än säker på att jag kommer studera vidare, jag älskar att lära mig saker och att gå till skolan är kul! Jag får se vilka dörrar som öppnas direkt efter gymnasiet, annars är min plan att komma in på polishögskolan.

Laborationerna är det roligaste

Sally tycker att det mesta under utbildningen har varit roligt, men särskilt har hon gillat laborationerna.

– Det roligaste jag fått uppleva under min utbildning har varit de flesta laborationer skulle jag säga, att få utföra saker med egna händer. Att till exempel tillverka det smärtstillande ämnet och faktiskt få veta hur de tillverkas, det är rätt häftigt. Men det mesta har varit fantastiskt roligt och givande, berättar hon.

En skola med stor gemenskap och lysande personal

Sally upplever att det finns mycket att göra på skolan och berättar varför hon skulle rekommendera den till andra:

– Det finns mängder med anledningar, men till största del på grund av att det är en seriös skola, med lysande lärare/personal och fin studiemiljö. Det finns enligt mig en stor gemenskap på skolan och massvis med saker att kunna delta i om man skulle vilja. Finns inte en dag jag går till Tycho Brahe med en känsla av att jag gjort ett dåligt val, snarare tvärtom, avslutar hon.