search
error

Så här gör vi på Tycho Braheskolan för att minska smittspridning

Det är allas vårt ansvar att minska smittspridningen. Tänk därför efter en extra gång innan du beger dig ut på morgonen:
• Känner du dig minsta sjuk? Stanna då hemma.
• Bor du inom promenad- eller cykelavstånd till skolan? Undvik gärna att använda kollektivtrafik för att minska trängsel.
• Har du möjlighet att få skjuts till skolan? Åk då hellre bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
• Åker du först till Helsingborg C för att sedan ta dig vidare med stadsbuss? Passa då på att få in lite extra steg genom att gå till skolan sista biten.

Det är viktigt att du känner dig trygg med att komma tillbaka till skolan. Vi följer myndigheternas rekommendationer för att göra skolan så säker som möjligt, men även här gäller det individuella ansvaret:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
• Använd handsprit när det inte finns tillgång till tvål och vatten.
• Håll avståndet till dina klasskamrater.
• Respektera de åtgärder som skolan vidtar.

För att minimera risken för smittspridning har vi utöver ovanstående riktlinjer även infört flera andra åtgärder:
• Alla delar i verksamheten riskbedöms specifikt, och löpande och aktiviteterna anpassas.
• Personalrum: färre sittplatser, fler kylskåp och microvågsugn på olika platser. Ät inte när flest äter, om du kan anpassa din lunchtid.
• Extra städ. Utöver den vanliga städningen har vi en ökad städning av toaletter, avtorkning av ledstänger och handtag samt ytor som används dagligen. Extra avtorkning av bänkar i klassrum mellan lektioner. Tillgång till handsprit och rengöringsutrustning för datorer, utrustning och ytor efter behov.
• Information om hygienregler finns på alla toaletter. Information anslås i hela huset.
• Luncher: Ökade öppettider 10:30-13:30. Anpassat lunchschema för elever samt en särskild handlingsplan för luncherna i matsalen. Färre sittplatser. Anpassad meny. Uppmana elever att stanna i matsalen så kort tid som möjligt. Devisen som gäller är ”Ät, drick, och stick!” Avståndsmarkeringar i korridoren utanför matsalen och obligatorisk handtvätt (eller handsprit) innan måltid. Separat in- och utgång finns. Nära samarbete mellan ledning och måltidsservice. Personal undviker att äta i matsalen.
• Elevskåpen används inte alls de första fyra skolveckorna. Därefter nytt beslut.
• Färre sittplatser i cafeterian, anpassning av servering och försäljning. Endast kortbetalning!
• Utglesade arbetsplatser och anpassat flöde i biblioteket.
• Vi uppmanar såväl elever som personal att ta rast och pauser utomhus.

• Det är okej med undervisning utomhus i den mån det är möjligt.
• Inga övningar med närkontakt på idrotten. Lektionerna avslutas lite tidigare så att elever kan byta om och duscha i omgångar.
• Bänkar i klassrum kan dras isär endast om utrymningsmöjligheterna är säkra!
• Möjlighet att tillämpa fast placering i klasser för färre ”möten”.
• Lektioner kan avslutas fem minuter tidigare så att läraren kan öppna till nästa lektion fem minuter innan start, för att undvika köer och trängsel utanför klassrummen.
• Alla föräldramöten hålls digitalt och klassvis.
• Alla utvecklingssamtal genomförs digitalt.
• Möten internt hålls på plats i rymlig lokal med plats för avstånd.
• Möten av olika slag med externa kan och bör i möjligaste mån hållas digitalt.
• Inga oanmälda besök tillåts. Endast till reception i myndighetsärende.

Ovanstående är exempel på vad vi gör nu. Vi kommer noga följa utvecklingen och anpassa våra åtgärder efter behov. Utgångspunkten för våra åtgärder är att vi förhåller oss till de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Skolverket ger och att alla som vistas på skolan är friska och symptomfria.

Vårterminen blev långt ifrån vad vi alla hade tänkt oss, men om vi tillsammans hjälps åt och tar vårt ansvar hoppas vi att höstterminen blir allt vi hoppats på och lite till!

Med vänlig hälsning,
Anette Lilja
Rektor Tycho Braheskolan