”En dag är inte den andra lik”

Han ville egentligen bli brandman. Men lusten att jobba i ett fartfyllt yrke ledde Daniel Kjellman till ambulanssjukvården istället.

För Daniel var det inte en självklarhet att jobba med ambulanssjukvård. Brandmansyrket lockade mer när han läste vårdprogrammet
– Under och efter utbildningen kände jag att jag mer och mer ville jobba med något annat och att jobba som ambulanssjuksköterska verkade spännande. Då fick jag både detta med att ta hand om människor och spänningsmomenten som finns inom brandkåren.

Och så fick det bli. Efter avslutad gymnasieutbildning väntade sjuksköterskeutbildningen och efter det ett års specialiststudier.
– Det går inte att gå direkt från gymnasiet till detta yrke utan det kräver studier efter studenten. Arbetsgivarna kräver idag mer än innan. Men att gå vård- och omsorgsprogrammet är en jättebra start och särskild räddningsmedicin som Tycho Braheskolan erbjuder, säger Daniel.

Daniel Kjellman jobbar som ambulanssjukvårdare i Helsingborg.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig?

– Jag dyker upp på morgonen och tilldelas en ambulans med en kollega. Vi jobbar alltid i par i ett rullande schema. Ett arbetspass brukar innebära ungefär 5-7 utryckningar. Vi underhåller även bilarna och vissa dagar har jag mer administrativ tjänst. Det bästa av allt är att ingen dag är den andra lik. Det är verkligen stor variation.

För att visa på mångfalden av yrken inom vårdsektorn har Tycho Braheskolan en kurs som heter räddningsmedicin som Daniel och en kollega undervisar i. Det är mestadels elever i årskurs 3 som Daniel undervisar. De är på väg ut i arbetslivet och får chansen att se hur vardagen som ambulanssjukvårdare fungerar.
– Vi undervisar ungefär 30-50 timmar per termin och det är jättekul. Eleverna är verkligen motiverade att lära sig saker. Tycho Braheskolan och ambulanssjukvården har ett samarbete där eleverna får göra arbetsförlagd praktik hos oss. Detta erbjudande finns inte på andra gymnasieskolor med liknande inriktningar, säger Daniel och menar att det praktiska är väldigt viktigt att lära sig. Samtidigt som teoridelen fungerar som viktig bas framförallt för vidare studier till sjuksköterska.

Det är mycket saker att hålla reda på i ambulansen.

Hur säljer du in detta yrke till dina elever?

– Att det är varierande och spännande yrke där man får träffa mycket människor i tjänsten. Man får vara lite av en människokännare för det är viktigt att du lyssnar på patienterna. Ibland behöver de bara ha någon som tar deras oro på allvar. Sedan är det en bra arbetsmarknad för ambulanssjuksköterskor. Jag brukar även lyfta fram att det finns många spännande jobb inom vårdsektorn. Bilden är oftast att det bara är att torka bajs. Så är det verkligen inte.

Till sist, får du köra hur fort som helst med ambulansen?

– Haha, i princip ja. Men självklart är det hänsyn till rådande trafik som kommer först och att patienten ska få en behaglig färd. Som förare av ambulans har jag ett stort ansvar att inte orsaka skador och olyckor. Och nuförtiden kan vi vårda så bra i bilen att det kritiska ofta inte är att komma till sjukhuset så snabbt som möjligt.