Fjärde året på teknikprogrammet

Har du examen från teknikprogrammet och vill få in en fot på arbetsmarknaden? Nu erbjuder vi på Tycho Braheskolan ett fjärde år på vårt teknikprogram.

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill gå ett år till på gymnasiet för att få en utbildning som ger dig stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under din studietid varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Alla elever kommer att läsa kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utföra ett examensarbete som är tätt kopplat till praktikplatsen. Tio veckor APL ingår i det fjärde året. Efter avslutad examen får du titeln gymnasieingenjör. En gymnasieingenjör är en fullt anställningsbar tekniker och efterfrågas av näringslivet.

Så kommer du att jobba

Du kommer att jobba projektbaserat med hela arbetsdagar på en arbetsplats som vi skapar på skolan. Det blir så likt en riktig arbetsplats som möjligt vad gäller arbetstider och projekt med deadline.  Miljöerna  och arbetssätt anpassas alltså så långt det går efter profilens branschkoppling och särskilda karaktär.

Teknikprogrammets fjärde år ger fördjupade tekniska kunskaper och arrangeras i samarbete med näringslivet. Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och genomförs både i skolan och på företagen. Kombinationen ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet. En röd tråd genom utbildningen är det ingenjörsmässiga förhållningssättet.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som du har valt. Här får du tillfälle att pröva din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Examensarbetet utförs ute på ett praktikföretag och innebär att du formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett arbete.

Vi kommer erbjuda två profiler:

Design- och produktutveckling (900 p varav 10 veckors APL)

Kurser:
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Examensarbete 100p
Entreprenörskap och företagande 100p
Produktionsfilosofi 1 100p
Cad – specialisering 100p
Design 2 100p
Konstruktion 2 100p
Produktutveckling 1 100p

Mjukvarudesign (900 p varav 10 veckors APL)

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba med utveckling av morgondagens digitala tjänster. För detta krävs god kunskap inom webbutveckling. Du får lära dig grunderna i mjukvarudesign vilket ger dig en bra chans till spännande möjligheter framöver.

Kurser:
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Examensarbete 100p
Entreprenörskap och företagande 100p
Mjukvarudesign 100p
Datalagring 100p
Datalogi 100p
Mobila applikationer 100p
Webbutveckling 3

Samarbete mellan skola och näringsliv

Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv. Den  ska ge eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet.

Certifierad Teknikcollegeutbildning

Teknikprogrammet är certifierat inom Teknikcollege. Det innebär att vår utbildning har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kvalitetskriterier som teknik- och industriföretag har tagit fram. Med Teknikcollege vill vi utveckla ett långsiktigt samarbete med det lokala och regionala näringslivet både för att öka tillgängligheten på efterfrågad kompetens och för att säkerställa en modern och kvalitativt god utbildning för våra elever. Vi är certifierade tillsammans med Filbornaskolans Industritekniska program som Teknikcollege Helsingborg.

Behörighet

Du är behörig att söka det fjärde året om du har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är den 15 maj och du söker via skanegy.se. Kontakta SkåneGy eller antagningsenheten Helsingborg för mer information. Utbildningen är rikstäckande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka den på lika villkor och det är betygen som avgör urvalet. En elev som vill söka till det fjärde året gör det till sin hemkommun. Om den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

Övrigt

Du får studiebidrag till och med vårterminen som du fyller 20 år. Är du äldre kan du söka studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s webbplats.

För mer information om programmet kontakta Anette Lilja, rektor på Tycho Braheskolan. Telefon: 042-10 44 60