Introduktionsprogrammet

Missade du något betyg i nian och är inte behörig för ett nationellt program i gymnasieskolan?

Introduktionsprogrammet ger dig en utbildning att bygga vidare på, antingen till en gymnasieutbildning eller som grund för yrkesarbete.

Introduktionsprogrammet ger dig en utbildning att bygga vidare på, antingen till en gymnasieutbildning eller som grund för yrkesarbete. På introduktionsprogrammet går du mellan ett och tre år beroende på ditt utgångsläge. Studierna och läroböckerna är anpassade efter dina behov och vi arbetar huvudsakligen i liten grupp. Du får mycket stöd och lärartid, för att du ska bli behörig eller anställningsbar så fort som möjligt.

Att du trivs är viktigt för att det ska gå bra. Du har ett fast schema och ett hemklassrum. Du har en mentor som har mycket tid för dig och som hjälper dig att sätta mål och delmål. Framgång i studier och praktik gör att du växer som person. Det är en viktig del av utbildningen att känna att man gör framgångar även på det personliga planet. Vi vill att du ska lyckas med din utbildning och känna att du är på väg mot något positivt.

Yrkesintroduktion mot vård och omsorg

Höstterminen 2020 flyttar Yrkesintroduktion mot vård och omsorg från Tycho Braheskolan till Rönnowska skolan.

På Tycho Braheskolan erbjuds du en yrkesintroduktion mot vård och omsorg samt liknande serviceyrken. Kunskaperna du får kan föra dig vidare till ett yrkesprogram eller förbereda dig inför arbetslivet direkt. Du får en utbildning där teori varvas med praktik. De teoretiska kurserna är grundskolans kärnämnen och vissa av gymnasiets karaktärsämnen på vård- och omsorgsprogrammet. Du gör också praktik utanför skolan inom vård och omsorg. Praktik och att praktiskt lära sig ämnena är en viktig del i utbildningen. Det innebär att de kunskaper du får, både på skolan och ute i verkligheten, alldeles säkert ger dig bättre möjligheter för framtiden.

Att du trivs är viktigt för att det ska gå bra. Du har ett fast schema och ett hemklassrum.

Poängplaner

Yrkesintroduktion mot vård och omsorg