Vår värdegrund

Vår mission

Att alltid ta fram det bästa lärandet
för varje elev i alla sammanhang.

Vår utgångspunkt

Att alla elever ska lyckas är vårt uppdrag.
Att alla elever kan lyckas är vår värdegrund.
Att alla elever vill lyckas är vår elevsyn.

Våra ledord

Fokus

Att vi gemensamt bestämmer vad som
är absolut viktigast och jobbar för det.

Långsiktighet

Att inte bara tänka här och nu,
utan även hur det blir framåt,
när beslut ska fattas.

Delaktighet

Att involvera alla som är berörda.

Vår verksamhetsidé

Vi är en professionell verksamhet.
Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet och bygger på det
professionella lärandets inneboende kraft.