Rektorn har ordet

Jag är glad och mycket stolt över att få vara rektor på Tycho Braheskolan. Vi är en gymnasieskola med både tradition och nytänkande, men viktigast av allt är att vi har fullt fokus på lärande inom naturvetenskap och teknik. Vår vision handlar om att alltid ta fram det bästa lärandet för varje elev i alla sammanhang. Som rektor har jag höga förväntningar på min personal och inte minst på lärarna. De i sin tur har höga förväntningar på vad du som elev ska kunna åstadkomma. Höga förväntningar i kombination med rätt stöd ger dig maximalt lärande tror vi.

Vi som arbetar på skolan har tillsammans en omfattande kunskap och erfarenhet, bred såväl som djup kompetens och en mycket stor vilja och ambition att stötta våra elever. För oss är det viktigt att ha en gemensam värdegrund och elevsyn. Vår utgångspunkt är alltid att du kan lyckas, att du vill lyckas och att du ska lyckas. Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och bygger på en stark vilja att utvecklas och hela tiden bli bättre. Det innebär att vi hela tiden fortsätter att lära oss för att du ska lära mer och bättre.

Dina lärare vet vad du som elev behöver efter gymnasiet. De finns hela tiden där för dig som källa till kunskap, inspiration och stöd och de ser till att du får ut så mycket som möjligt av din tid här hos oss. Viktiga förutsättningar för att du ska lyckas, eller hur? För dig innebär det tre studieår med hårt arbete, men också tre år som kommer att vara mycket stimulerande, roliga och lärorika. Vi har det du behöver för att du ska nå dit du vill. Du och ditt lärande är alltid vårt fokus. Vi tänker långsiktigt och jobbar tillsammans med dig för din framtid.

Välkommen till Tycho Braheskolan!