Rektorn har ordet

Jag är glad och mycket stolt över att få vara rektor på Tycho Braheskolan. Vi är en gymnasieskola med både tradition och nytänkande, men viktigast av allt är att vi har fullt fokus på lärande inom natur, teknik och omsorg. Som rektor har jag höga förväntningar på min personal och inte minst på lärarna. De i sin tur har höga förväntningar på vad du ska kunna åstadkomma. Vår vision handlar om att alltid ta fram det bästa lärandet för varje elev och våra utgångspunkter är tre:

  • Att alla elever ska lyckas är vårt uppdrag
  • Att alla elever kan lyckas är vår värdegrund
  • Att alla elever vill lyckas är vår elevsyn

Vi som arbetar på skolan har tillsammans en omfattande kunskap och erfarenhet, bred såväl som djup kompetens och en mycket stor vilja och ambition att stötta våra elever. Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och bygger på en stark vilja att utvecklas och hela tiden bli bättre. Det innebär att vi hela tiden fortsätter att lära oss för att du ska lära mer och bättre. Dina lärare vet vad du som elev behöver efter gymnasiet. De finns hela tiden där för dig som inspiration och stöd och ser till att du får ut så mycket som möjligt av din tid här hos oss. Viktiga förutsättningar för att du ska lyckas, eller hur? För dig innebär det tre studieår med hårt arbete, men också tre år som kommer att vara mycket stimulerande, roliga och lärorika. Vi har det du behöver för att du ska nå dit du vill. Vi har din framtid i sikte.

Välkommen till Tycho Braheskolan!