Nickolas Fredin läste Naturvetenskapsprogrammet

Nickolas Fredin gick på Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap med medicinprofil. Han började på Tycho Braheskolan år 2015 och idag pluggar han på Läkarprogrammet.

Varför valde du ditt program?

– Jag valde mitt program då jag tidigt i grundskolan upptäckte att jag älskade ämnen som kemi och biologi. Jag ville lära mig mer om dessa ämnen och naturprogrammet passade mina intressen väl. Jag var även väl medveten om att naturprogrammet gav bred behörighet vilket jag såg som en bonus då jag inte hade en större aning om vad jag skulle göra när jag blev äldre.

Hur tänkte du när du valde du just Tycho Braheskolan?

– Jag valde Tycho Brahe då skolan erbjöd bland annat en medicinprofil, vilket jag tyckte lät intressant. Samtidigt så har Tycho Brahe ett väldigt bra rykte, många vänner och vuxna hade talat väl om naturprogrammet på skolan och att lärarna var väldigt bra på att lära ut.

Berätta lite kort om din gymnasieutbildning!

– På Naturprogrammet läser man fysik, kemi, biologi och matematik. Man läser även svenska, engelska, religion, historia och valfri extrakurs. På Tycho Brahe så hade vi först en genomgång av lektionen i början, därefter fick vi jobba med problemet.

Hur är utrustning och lokaler på skolan?

– Väldigt fräscha och behagliga. Bra ljusinsläpp och ytliga.

Hur är lärarna? Vilken hjälp fick du att nå dina mål?

– Lärarna är fantastiska och väldigt engagerade i att lära ut och se till att det går så bra som möjligt för oss. De lägger ner mycket tid så att vi alla ska förstå, och går alltid runt och hjälper de som behöver mer hjälp. Sen tycker jag att mina lärare var väldigt bra på att motivera en och få en att lära sig mer. Lärarna håll alltid en god stämning, humöret var alltid gott i klassrummet och det gjorde att man kände sig bekväm och motiverad.

Hur var klassen?

– Klassen hade självklart grupperingar, det har varje klass. Men klassen var väldigt bra på att öppna upp för andra, och jag kände mig aldrig tvungen att vara i en grupp. Oavsett vem jag pratade med så kände jag mig välkommen och respekterad. Denna goda ton i klassen gjorde att jag aldrig behövde oroa mig för att någon i klassen skulle känna sig utstött eller mobbad. Eftersom vår klass var väldigt motiverad och alla var så vänliga mot varandra var det väldigt vanligt att vi alla hjälptes åt i klassrummen med frågor angående lektionen. Det var inte alls ovanligt att jag hjälpte en kompis med matematik eller att jag fick hjälp med fysiken. Verkligen en fantastisk klass som jag saknar otroligt mycket!

Vad erbjuder skolan som skapar mervärde för dig?

– Personal som verkligen bryr sig om en, en trevlig och positiv miljö där man känner sig bekväm och tillåten att vara vem man är. Tycho Brahe gav mig möjligheten att utvecklas. Jag fick all den hjälp jag behövde för att kunna nå mina mål.

Vilket är ditt drömjobb? Vilka möjligheter finns efter studenten?

– Mitt drömjobb är att bli läkare, karriärmöjligheter efter studenten är i princip oändliga om man väljer natur med inriktning natur. Du kan plugga inom allt från vård och omsorg till ekonomi och marknadsföring.

Har du valt att plugga vidare?

– Ja, jag pluggar just nu till läkare på Linköping universitet.

Vad är det roligaste du gjort under utbildningen hittills?

– Jag tycker att allt har varit så otroligt roligt under min utbildning. Jag har väldigt trevliga minnen från Bassholmen, där var vi på utflykt med klassen men fick samtidigt göra uppgifter som är förankrade i utbildningen.

Varför skulle du rekommendera skolan och programmet till andra?

– För att skolans lärare och personal var fantastiska och anledningen till att jag var pluggmotiverad och verkligen trivdes!

Hur väl förberedd var du för vidare studier? 

– Nu läser jag läkarprogrammet och jag är väldigt väl förberedd för mina studier. Jag har fått en bra grund men också lärt mig en studieteknik som fungerar bra på universitet.