Naturvetare på Tycho Braheskolan får ny kemisal

Tycho Braheskolan kan skylta med en helt ny kemisal för att ge elever och lärare bästa möjliga förutsättningar till ett lärande i absolut toppklass.

Den nya labblokalen är utrustad med 8 labbplatser vid dragskåp, varav ett höj- och sänkbart. Lokalen är stor och ljus med vanliga arbetsplatser i mitten och dragskåp längs väggarna. Detta gör att läraren hela tiden har en god överblick över eleverna och på det arbete som sker. Ur säkerhetssynpunkt är det mycket viktigt. All säkerhetsutrustning som krävs finns i lokalen. Bland annat skyddsutrustning, skyddskläder, ögondusch och nöddusch.

Tycho Braheskolans nya labbsal med elever.