Jobba hos oss

På Tycho Braheskolan jobbar du tillsammans med engagerade kollegor som på olika sätt har lärandet som sin profession.

Vi är en dynamisk arbetsplats med utgångspunkten att alla vill lyckas och våra ledord är fokus, långsiktighet och delaktighet. Hos oss blir du en viktig medspelare i den professionsutveckling som hela tiden pågår. Våra medarbetare förväntas vara med och ge våra elever full uppbackning för att kunna prestera sitt bästa. Vill du vara med? Våra elever har höga förväntningar på oss liksom vi har höga förväntningar på dem. Tycho Braheskolan har på alla sätt elevernas framtid i sikte!

I Helsingborgs stads skolor tror vi på ett kollegialt lärande mellan både verksamheter och kollegor och på ett smart resursoptimerat stöd. Det ser vi som viktiga framgångsfaktorer för att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag. Vi vill att du ska lyckas.

Som medarbetare på Tycho Braheskolan är du en del i vårt gemensamma arbete med att skapa den bästa skolan för varje barn och elev i Helsingborg.

Hej Cecilia Melldén! Vad jobbar du med?
– Jag är gymnasielärare i biologi och naturkunskap och även engagerad i hållbarhetsarbetet på skolan.

Varför har du valt att jobba på just den här enheten?
– Tycho Braheskolan är en gymnasieskola som har det naturvetenskapliga programmet. Eleverna läser biologi och Tycho Brahe är av tradition en skola som lockar motiverade elever. Den är också lagom stor, vilket gör att man lättare kan få gehör och genomföra nya idéer.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är kombinationen av många saker. Jag älskar mina ämnen. De är intressanta, samtidigt som de är otroligt viktiga för samhället, då det handlar om miljö- och energifrågor, naturens mångfald, människors hälsa, kritiskt tänkande, listan kan göras lång. Arbetet är omväxlande och jag möter dagligen härliga elever. Jag får umgås med kollegor som utöver att vara pedagoger, har vitt skilda specialistområden, vilket ofta ger väldigt roliga diskussioner.

Vad är det bästa med att jobba på Helsingborgs stads skolor?
– Helsingborgs stads skolor månar om viktiga saker som undervisningstid, laborationsmöjligheter och undervisningsmateriel. Vi samarbetar både inom skolan och med andra gymnasieskolor, för att hålla en jämn och hög kvalité, med rättvis betygsättning. Vi samarbetar med de närliggande gymnasieskolorna, vilket ökar antalet ämneskollegor och vi känner varandra väl. På Tycho Braheskolan har vi ett gott samarbete mellan ledning, personal och elevkår, vilket gör det till en rolig och stimulerande skola att arbeta på.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba här?
– När man byter arbete, så har man förhoppningsvis många goda idéer från sin tidigare arbetsplats. Om man tar med sig sitt engagemang och utgår från de förutsättningar och den kultur som råder på den nya skolan, så kan man tillsammans med kollegorna hitta kreativa lösningar till förbättringar. Att vara involverad och engagerad gör att man lättare hittar sin nisch på en ny arbetsplats, något som är viktigt för mig.

Nyfiken på hur det ser ut hos oss? Häng med Svetlana Diatchkova för ett besök på skolan och läs en kort intervju med henne här: