Samarbete med Lunds universitet

Tycho Braheskolan har ett samarbete med Lunds universitet som ytterligare förbereder våra elever för kommande universitetsstudier. Det heter Supplemental Instruction (SI), eller samverkansinlärning som är den svenska benämningen.

Metoden har under en längre tid använts på högskolor och universitet, men tillämpas nu även på gymnasie- och grundskolor. Det går ut på att elever tillsammans med äldre studenter löser problem och diskuterar frågeställningar från lektionerna tillsammans i mindre grupper, vanligtvis om 8-15 elever. Läraren är inte närvarande under dessa pass utan dessa leds av studenter från universitetet/högskolan och som fått en utbildning i metoden. I dessa mindre grupper skapas en öppen atmosfär där man utifrån elevernas problemställningar tillsammans arbetar med att förstå på djupet, problemlösa, kommunicera, resonera, förklara och hjälpa varandra, för att öka förståelsen i ämnet. SI-handledningen är mycket uppskattad av våra elever.

Läs mer på deras webb eller på Supplemental Instructions på Facebook.