Stöd i undervisningen

Ibland räcker inte den vanliga pedagogiken till. Då hjälper specialläraren på skolan till att ta bort de hinder som gör att du har svårt att klara dina studier.

Kanske behöver du få några tips om studieteknik för att lyckas med dina studier? Vi kan ge dig olika knep för att komma över inlärningströsklar och bryta onda spiraler när studierna känns motiga.

Vi har specialpedagogisk kompetens för dig som är i behov av särskilt stöd, och det kan också innebära personlig handledning. På vår skola finns en speciallärare med inriktning matematik och NO.

Här kan du få hjälp med att:

  • skapa en struktur och planering av dina skoluppgifter
  • använda lärverktyg som finns i din dator (stavningsprogram, uppläsningsprogram, DAISY m.m.)
  • hitta en lugn plats att arbeta på
  • låna inlästa läromedel och böcker
  • få göra dina prov i lugn och ro
  • diskutera studieteknik och läsförståelse.