search
error

Sjukanmälan/Anmäl frånvaro

Är du sjuk eller måste vara frånvarande av annan anledning. Då anmäler du detta på följande sätt:

Sjukanmälan via webben

Det gör du genom att logga in i Skola24 via skolportalen.helsingborg.se med inloggningsuppgifter du får från skolan. Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation via Skolportalen eller på webben helsingborg.skola24.se/i appen Skola24 med lösenord som du får från skolan.

Sjukanmälan via telefon

Sjukanmälan av eleverna på Tycho Braheskolan sker via telefonnummer 0515-777 604 (0515-869 46 for an English speaking service). Du behöver en knapptelefon för att rapportera. Din anmälan kommer direkt in i databasen för stadens frånvarosystem Skola24. Telefonnumret gäller samtliga elever.

När du har ringt upp kommer ett välkomstmeddelande som lyder:
”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Helsingborgs stad”.
Därefter följer du telefonröstens instruktioner. Ha det 10-siffriga personnumret i beredskap.

När registreringen är klar får du en bekräftelse. Lägger du på luren innan bekräftelsen kommer din anmälan att avbrytas.

Anmäl innan klockan 12

Du måste rapportera sjukanmälan varje dag under hela frånvaron. Observera att sjukanmälan måste komma in före kl 12.00 för att registreras samma dag. Om anmälan kommer in efter kl 12.00 registreras den som frånvaro för nästa dag.

Kommer anmälan för sjukdagen in efter kl 12.00 måste du anmäla det direkt till mentorn som registrerar den direkt i Skola24. Du kan bara göra frånvaroanmälan för hel dag.

Elever som går hem under dagen anmäler sig i första hand till undervisande lärare, i andra hand till receptionen och i tredje hand till mentor.

Skolportalen – våra pedagogiska IT-stöd samlat på ett ställe

Skolportalen är vår samlade webbplats för våra pedagogiska IT-stöd i Helsingborgs stads skolor. Genom att logga in på ett och samma ställe får du tillgång till det du behöver.

När du loggar in på skolportalen.helsingborg.se kan du till exempel anmäla frånvaro, se schemat, följa lärandet och hålla kontakt med skolan. När du loggat in kommer du åt alla system du är kopplad till.

Elever loggar in med samma loggningsuppgifter som när du loggar in på datorn på skolan. Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation eller Bank-ID. Vi rekommenderar mobilt bank-id.

Läs mer på sidan om Skolportalen i Helsingborgs stads skolor