Elevhälsa

Hos oss på Tycho Braheskolan finns ett team bestående av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare.

De finns här när du inte mår bra, men deras största uppgift är att jobba förebyggande så att du inte blir sjuk. Som elev träffar du främst skolsköterskan och kuratorn regelbundet eller vid behov:

Skolsköterskan

Tycho Braheskolans skolsköterska heter Gunilla Gadd. Du kommer att träffa Gunilla regelbundet under din skolgång och kan även själv kontakta henne om du behöver råd och stöd. Gunilla har tystnadsplikt. Skolsköterskan följer din utveckling och tar vid där barnhälsovården (BVC) slutar. Under din skoltid kommer du att få träffa skolsköterskan för hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, hjälp med skador som uppkommit under skoltid och vid andra behov.

Gunilla Gadd
Telefon: 042-10 57 43
Skicka e-post

Kuratorn

Tycho Braheskolans kurator heter Anita Elmfors Flink. Hon finns till för dig som behöver någon att prata med. Kanske har du problem i skolan, med kompisar, på hemmaplan eller bara behöver råd i en fråga. Tveka inte att kontakta Anita. Hon har tystnadsplikt. Kuratorns uppgift är bland annat att medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen, att uppmärksamma elever som far illa eller av olika anledningar visar tecken på psykisk ohälsa och att bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd inom skolan får dessa behov tillgodosedda.

Anita Elmfors Flink
Tel: 042–10 57 52
Skicka e-post