Efter studierna

Vad ska du bli när du blir stor? Funderar du på vad du vill jobba med längre fram? Ska du plugga vidare eller börja jobba direkt? Vad finns det för möjligheter och vad passar dig bäst? Här finns vår studie-och yrkesvägledare, ”SYV-are”, till din hjälp.

Studie- och yrkesvägledaren tittar på just din situation och visar på vilka alternativ du har. Det kan handla om att hjälpa dig att hitta information för fortsatta studier, eller hitta lösningar vid studiesvårigheter, programbyten, kursbyten och liknande.

Tycho Braheskolans studie- och yrkesvägledare är på plats varje dag.
Helena Larsson
Telefon: 042-10 57 41
helena.larsson2@helsingborg.se