Alumniförening

Tycho Braheskolan har en egen alumniförening som är till för alla som tagit studenten från Tycho Braheskolan.

TB Alumner finns som en facebookgrupp och är ett socialt nätverk för att hjälpa dig att hålla kontakten med alla från studietiden. Gruppen är också viktig för oss som jobbar på Tycho Braheskolan eftersom dina erfarenheter från studietiden hos oss, efter gymnasiet och arbetslivet är intressanta för oss – vi är stolta över våra TB alumner och vill gärna hålla kontakten!

En alumn är en tidigare student från en gymnasieskola, universitet eller högskola. Ordet kommer från latinets alumnus som betyder lärjunge.