Ahmed Hisham, Teknikprogrammet

Ahmed Hisham är 18 år och började på Tycho Braheskolan 2017. Han läser på Teknikprogrammet med inriktning Teknikvetenskap. "Jag läser det jag vill läsa och därför tycker jag att studierna är roliga."

Varför valde du ditt program? Varför passar programmet dig?

Var osäker på om jag ville läsa natur eller teknik, valde mellan dessa då dessa ger flest karriärmöjligheter. De som avgjorde för mig var att jag helst inte ville läsa biologi och kemi 2 samt att jag var mer teknik intresserad.

Varför valde du just Tycho Braheskolan? Berätta hur du tänkte!

Min syster var en elev på skolan 2013-2016 och rekommenderade den stort. Jag tog även hennes råd och skuggade på skolan en dag och redan där kändes det väldigt bra. Tycho Braheskolan är en av få skolor i Helsingborg med tekniklinjen och i mina ögon var det den bästa, därför var det uppenbart att jag skulle välja just denna skola. Skolan har även Helsingborgs bästa elevkår som jag idag medverkar i och det är mycket lärorik och en av de roligaste händelserna av min skolgång.

Berätta lite kort om din utbildning. Vad läser ni och hur arbetar ni – lärande, arbetssätt, laborationer osv.

Vi på teknikvetenskap läser mycket matte och fysik, det är den inriktningen med mest teori. Arbetssättet är väldigt varierat och annorlunda från ämne till ämne. Oftast är det genomgång-uppgifter-diskussion-avslutande genomgång. Lärarna anpassar sig efter oss. På matten så har vi chansen att gå igenom uppgifterna som vi fått till läxa och inte klarat av på tavlan tillsammans innan genomgången, på fysiken så har vi laborationer varannan vecka. På fysikgenomgångar brukar läraren även demonstrera teorin vi går igenom genom ett litet experiment vilket ger oss en klar bild över hur allt fungerar. Uppgifterna vi får är också varierade, vi gör uppgifter från boken, datorn osv.

Hur är utrustning och lokaler på skolan?

Utrustningen på skolan är bra, vissa salar är bättre än andra men det funkar. Salarna är alltid rena med tillräckligt med bord och stolar. Fysikutrustningen, de vi laborerar med är mycket bra och de både underlättar och göra laborationerna roligare, vilket alltid är positivt. Alla på skolan får var sin dator, de är i bra skick och vi har även LMC (IT support) mån-tors ifall något blir fel med datorn.

Hur är lärarna?  Vilken hjälp får du att nå dina mål?

Lärarna är duktiga och kunniga. Då och då har man samtal med lärare där de berättar vad man behöver göra för att nå sina mål. Därefter är de i stort sätt eget ansvar men man får mycket hjälp på lektionerna, de finns även en extra tillagd lektion varje vecka som heter riktad stöd där eleven antingen blir kallad om läraren känner att man behöver hjälpen men man kan också gå dit frivilligt om man själv känner att man behöver extra hjälp.

Hur är klassen? Hur stöttar ni varandras lärande?

Klasserna är bra och alla trivs och känner sig bekväma. Då alla är målinriktade i klassen så motiveras man, omgivningen är viktig för ens lärande och tycker att det funkar jätte bra i vår klass.

Vad erbjuder skolan som skapar mervärde för dig?

Skolan erbjuder ganska mycket, alltifrån tema dagar till att de uppmuntrar skolans elevkår som finns för att göra skolan roligare. Vi har även en stor cafeteria som alla älskar, skolan har även gett elevkåren en av deras lokaler så att elever från skolan kan vara där nere och spela biljard, pingis och hänga med kompisar då de ger en annan känsla.

Vilket är ditt drömjobb? Vilka karriärmöjligheter/studiemöjligheter finns efter studenten?

Har inget drömjobb ännu och därför valde jag att läsa teknik då det finns många karriärmöjligheter. Man kan i stort sätt läsa allt förutom de studier som kräver att man läst kemi 2 och biologi. Jag som valt att läsa teknikvetenskap har störst möjligheter efter gymnasiet till skillnad från de andra inriktningarna då de är mer specifika.

Tror du att du kommer plugga vidare? I så fall vad och varför?

Jag läser en högskoleförberedande linje och det är ganska uppenbart att man ska läsa vidare, inget man måste men jag kommer göra det. Har inte bestämt mig än vad jag ska läsa till men det jag har kollat på är: Vägg och vatten, Byggnadsingenjör och Brandingenjör.

Vad är det roligaste du gjort under utbildningen hittills?

Jag läser det jag vill läsa och därför tycker jag att studierna är roliga. Skolan tar oss även på studiebesök till olika företag som är anpassade efter ens inriktning, detta har varit roligt då man får se hur de är ute i arbetslivet, man får även chansen att ställa frågor till ingenjörer vilket är väldigt givande.

Varför skulle du rekommendera skolan och programmet till andra?

Lite kortfattat. De tre åren man går på Tycho Braheskolan kommer vara de roligaste, mest lärorika och mest givande åren i ens liv.